Δίκλινα Δωμάτια
Τρίκλινα Δωμάτια
Deluxe Suite(Ερατώ)
Deluxe Suite(Καλυψώ)
Εξωτερικός Χώρος